ikona pliku doc

Psychologia-ćw notatki

Referacik na ćwiczenia z psychologii


  641 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 641
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB.


Katarzyna Wojtyła gr. V

Temperament
Nie istnieje jednoznaczne rozumienie pojęcia "temperament". Poszczególni twórcy teorii i wpływowi badacze różnorodnie interpretują to słowo.
"Temperament odnosi się do względnie stałych cech osobowości, występujących u człowieka od wczesnego dzieciństwa i mających swoje odpowiedniki w świecie zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy neurobiochemiczne, temperament podlega powolnym zmianom spowodowanym procesem dojrzewania oraz indywidualnie specyficznym oddziaływaniem między genotypem a środowiskiem."41 
Pojęcie temperamentu interpretowane jest również na podstawie:43 
1) zachowań emocjonalnych,
2) orientacji biologicznej
- jako dziedziczony składnik osobowości,
- jako przejaw układu nerwowego,
- jako pojęcie odnoszące się do cech, u których podstawy leżą określone mechanizmy fizjologiczne lub biochemiczne.
Pomimo istnienia różnorodnych definicji temperamentu można wyodrębnić kilka wspólnych, charakterystycznych cech.44 
1) Pod pojęciem temperamentu należy rozumieć cechy zachowania. Zakładając, że osobowość rozumiemy jako zespół cech - temperament stanowi część składową struktury osobowości.
2) Temperament charakteryzuje się względną stałością w ciągu życia.
3) Temperament ma podłoże biologiczne. Różnice indywidualne w cechach temperamentu są częściowo genetycznie zdeterminowane.
4) Cechy temperamentu należą do tych charakterystyk psychicznych, które w postaci pierwotnych emocji obecne są już od wczesnego niemowlęctwa. Występują one także w świecie zwierząt.
Wybrane koncepcje temperamentu
Rozważania nad temperamentem zostały zapoczątkowane ponad 2000 lat temu. Za twórcę koncepcji temperamentu uważa się Hipokratesa - lekarza i filozofa starożytnej Grecji, żyjącego w V wieku p.n.e. Badając swoich pacjentów Hipokrates odkrył, że nie ma dwóch takich samych ludzi, jednak wielu wyka
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!