plik odt

Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentemRola aktywnego słuchania
w komunikacji terapeutycznej z pacjentem
Fakt, że podmiotem działań leczniczo-pielęgnacyjnych jest zawsze cały człowiek, a nie tylko jego ciało, spowodował, że w teorii tradycyjny model biomedyczny choroby już dawno został zastąpiony bardziej współczesnym modelem biopsychospołecznym
1
Bishop G. Psychologia zdrowia. Astrum, Wrocław 2000
. Jednak biopsychospo...

plik odt

koncepcja poznawcza osobowosci

teoria poznawcza osobowości, struktury poznawcze
POZNAWCZE UJĘCIE OSOBOWOŚCI Teorie poznawcze zrodziły się w psychologii w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, jako reakcja na pewne niedostatki behawioryzmu. Najważniejsi twórcy       J. Bruner       U. Neiser       G.A. Kelly. Poznawcze składniki osobowości :       konstrukty (polegaja na porządkowaniu rzeczywistości w oparciu o wartościujące klasyfikacje np. silny- sła...

plik doc

problem,

problem powstaje wtedy, gdy działalność podmiotu skierowana jest na osiągnięcie jakiegoś celu, lecz droga do tego celu nie jest znana, przynajmniej nie jest znana w pełni, tak że osiągnięcie celu wyłącznie na podstawie działania instynktownego.
Problem powstaje wtedy, gdy działalność podmiotu skierowana jest na osiągnięcie jakiegoś celu, lecz droga do tego celu nie jest znana, przynajmniej nie jest znana w pełni, tak że osiągnięcie celu wyłącznie na podstawie działania instynktownego lub na...

plik docx

znaczenie Pielęgniarka -spostrzezenia

własne spostrzeżenia na temat dzisiejszej pracy

Pamiętam jak dziś, sztywny od krochmalu mundur, gładko uczesane włosy. Panującą  wokół atmosferę, doniosłą chwilę czapkowania i tekst przysięgi pielęgniarskiej;

; Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki i uroczyście przyrzekam:

Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem l...

plik doc

NIEZALEŻNOŚĆ, KONFORMIZM, NONKONFORMIZM

Praca zaliczeniowa z psychologii
PRACA ZALICZENIOWA Z PSYCHOLOGII Temat: NIEZALEŻNOŚĆ, KONFORMIZM, NONKONFORMIZM Czerwiec 2010r. „Człowiek jest częścią społeczeństwa, żyjąc w nim podporządkowuje się pewnym normom, regułom, prawom, autorytetom...” NIEZALEŻNOŚĆ       Jednostka niezależna to taka osoba, która będąc świadoma norm obowiązujących w danej grupie, jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje, bez radzenia się otoczenia. Nie działa ona przeciw lub wb...

plik docx

Średnia dorosłośc i późna dorosłość

Średnia dorosłośc i późna dorosłość psychologia rozwoju czlowieka

Średnia dorosłość to okres rozwojowy nazwany wiekiem średnim. Okres ten jest swego rodzaju „ czarną skrzynką” rozwoju człowieka. Funkcjonuje wiele nie do końca sprawdzonych przekonań dotyczących okresu średniej dorosłości, związanych z kryzysem środka życia, syndromem „ pustego gniazda”, depresja okresu...