plik doc

Edukacja osób głuchych

Edukacja osób głuchych
Edukacja osób głuchych. Niewielu Polaków wie, że ludzie głusi porozumiewają się różnymi językami. Ta społeczność osób z niepełnosprawnością ma największe trudności w komunikowaniu się. Dosłownie i w przenośni. Kiedy słyszącemu małżeństwu urodzi się głuche dziecko (aż 90 proc. osób głuchych w Polsce to dzieci słyszących), niemal zawsze przerażeni rodzice robią wszystko, aby dziecko odzyskało słuch i nauczyło się mówić. Najpierw szturmują laryngologów, aby operacyjnie...

plik pdf

Reklama - definicje

definicje reklamy cechy cele
1.1. Definicje, cechy, cele W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem,...

plik docx

algorytm glikemii

...

Algorytm pomiaru glikemii dla pacjenta z cukrzycą

PRZYGOTUJ ZESTAW

plik doc

test podst.pielęgniarstwa

podstawy pielęgniarstwa test
Test sprawdzający z podstaw PIELĘGNIARSTWA po I semestrze. .................................................................................................................................................................... (nazwisko i imię studenta) Test składa się z 24 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest najbardziej prawidłowa) oraz pytań otwartych. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, a w miejscu wykropkowania wpisać prawidło...

plik docx

zastosowanie baniek

zastosowanie baniek w stanach zapalnych

Zastosowanie baniek w leczeniu schorzeń zapalnych.

   Zapalenie jest to miejscowa odpowiedź ustroju na bodziec zapaleniotwórczy.  Odczyn zapalny jest próbą obrony ustroju przed czynnikiem szkodliwym.  Zmiany toczące się w ognisku zapalnym powodują następujące miejscowe objawy kliniczne: zaczerwienienie, obrzęk, podniesienie temperatury, ból i upośledzenie czynno...