ikona pliku docx

projekt bawawczy notatki

wychowanie przez sport


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,44 kB.


Martyna Bielecka

I SUM POW

Wychowanie przez sport

Większość z nas ze sportem zetknęła się dopiero w szkole, dzisiejsza młodzież żyje w świecie ciągłych przewartościowań kulturowych i społecznych, dynamicznego rozwoju technologii , drastycznych ograniczeń aktywności fizycznej spowodowanej komputeryzacją oraz chaosu                  w dziedzinie systemów wartości, dlatego powszechna jest niechęć do różnych form aktywności fizycznej. Ważną rolę odgrywa tu nauczyciel, który przez swoje metody                           i działanie potrafiłby zachęcić dzieci i młodzież do sportu.

Doniosłym składnikiem współczesnej kultury fizycznej staje się dziś rekreacja fizyczna. Mianem tym obejmuje się tę część programu rekreacji ,w której przeważa pierwiastek aktywności ruchowej. Obejmuje ona uprawianie różnych dyscyplin sportu, gier, zabaw ruchowych itp. Jako odpoczynku czynnego oraz ćwiczenia dla podniesienia sprawności fizycznej i utrzymania jej jak najdłużej. Charakterystyczną cechą rekreacji fizycznej jest jej motywacja: działanie dla radości samego działania , dla fizycznego i psychicznego odprężenia po pracy lub nauce, dla wzbogacenia osobowości  i samodoskonalenia, dla uzyskania rekordu na miarę własnych możliwości, nie zaś rekordu absolutnego.  W ujęciu psychopedagogicznym kultura fizyczna to „wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego                          i psychicznego” . Poziom kultury fizycznej stanowi w tym ujęciu wypadkową oddziaływań wychowawczych zmierzających do ukształtowania pożądanych postaw i systemu wartości jednostki oraz świadomych jej wysiłków na rzecz samodoskonalenia we wszystkich płaszczyznach rozwoju osobowościowego. Istotę tej kultury stanowi zatem przystosowanie rozwoju fizycznego ludzi do oddziaływania zarówno na przyrodę, co stanowi element kultury materialnej, jak i na własny rozwój duchowy, co z kolei wzmacnia sferę kultury niematerialnej. Jedność tego procesu wynika stąd, że w toku przekształcania świata jednostka rozwija się zarówno pod względem duchowym, jak i fizycznym, w związku z czym człowiek „zmienia postawę swego ciała, doskonali swój aparat ruchowy, przystosowując go do potrzeb społecznych, gromadzi doświadczenie i wiedzę dotyczącą pielęgnacji ciała”. Cechą charakterystyczną takiego rozumienia kultury fizycznej jest akcentowanie świadomego stosunku jednostki do własnego organizmu. Taki stosunek umożliwia człowiekowi, z jednej strony, rozpoznawanie potrzeb organizmu, a z drugiej wszechstronne rozwijanie zainteresowań oraz kształcenie umiejętności  i nawyków systematycznej pracy nad sobą            w dziedzinie doskonalenia sprawności fizycznej i podtrzymywania zdrowia.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!