ikona pliku pdf

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. notatki

Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 776,34 kB.


MINISTERSTWO SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI
OPRACOWAŁ:
Mi dzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y
WARSZAWA 2003
Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przest pczo ci w ród Dzieci i Młodzie y
2
Spis tre ci Wst p ................................................................................................................................. 4 Cz Pierwsza – Szacunkowa ocena rozmiarów i skutków niedostosowania społecznego oraz przest pczo ci w ród dzieci i młodzie y .......... 6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Przest pczo nieletnich – jako podstawowy przejaw demoralizacji .......................................... 7 Narkomania ................................................................................................................................. 8 Picie alkoholu .............................................................................................................................. 9 Ucieczki z domów rodzinnych i placówek opieku czo-wychowaczych ..................................... 10 Subkultury młodzie owe ........................................................................................................... 11 Prostytucja nieletnich ................................................................................................................ 12 Niedostosowanie społeczne ..................................................................................................... 13
Cz druga – Nieletni w policyjnych izbach dziecka, placówkach opieku czo – wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w zakładach poprawczych .................... 16
1. Policyjne izby dziecka ................................................................................................................. 17 2. Placówki opieku czo-wychowawcze ......................................................................................... 20 3. Zakłady p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 776,34 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!