Notatki patora8

plik doc

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji)
Niedostosowanie społeczne czy nieprzystosowanie społeczne a może zaburzone zachowanie? (skrót definicji i koncepcji) Problem jednostek nie podporządkowujących się normom społecznym, wyłamujących się spod wpływu opiekunów występował we wszystkich okresach historycznych i wszystkich kulturach. Niedostosowanie społeczne jest właściwe nie tylko dla naszych czasów. Świadc...

plik doc

Bibliografia dot. Zakładów Karnych

Bibliografia dotycząca Zakładów Karnych. Niezbędne do pracy dyplomowej. Spis książek i czasopism o tematyce Zakładów Karnych
ZAKŁADY KARNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE BOROWSKI R., WYSOKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001 CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : "Impuls", 2003. Zawiera m.in.: Agata Matysiak-Błaszczyk: Resocjalizacja...

plik doc

Organy wymiaru sprawiedliwości - Sądy Powszechne

Praca zaliczeniowa. Sądy Powszechne
ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY POWSZECHNE Pedagogika, spec. Pedagogika resocjalizacyjna Wymiar sprawiedliwości jest trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa, obok władzy ustawodawczej i wykonawczej Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną władzą niezależną od innych władz. Wydają orzeczenia w imieniu państwa. Trybunały s...

plik doc

Stygmatyzacja

Stygmatyzacja
Stygmatyzacja jako problem resocjalizacji Stygmatyzacja, etykietowanie, naznaczanie jest to proces nadawania określeń w kategoriach zachowania jednostkom, grupom społecznym czy kategoriom społecznym w wyniku czego przyjmują one nadane im cechy i zaczynają działać zgodnie z przypisanymi im etykietami. Proces naznaczania społecznego (przypięcie komuś etykietki) odbywa się zawsze przy określaniu negatywnej grupy odniesienia, np. określanie kogoś, kto złamał prawo,...

plik doc

Antypedagogika

Praca zaliczeniowa - na 5
Termin Antypedagogika z j. greckiego oznacza ? ?przeciw wiedzy o wychowaniu?. (anti ? przeciw, paidagogike ? wiedza o wychowaniu). Geneza antypedagogiki wiąże się z buntem młodzieży amerykańskiej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych naszego wieku, gdy oskarżano globalnie świat ludzi dorosłych za wszelkie zło w świecie polityki, gospodarki, społecznej realizacji, jak również wychowania za stworzony przez tychże...