gosiunia64
Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki gosiunia64

plik odt

podstawy pielęgniarstwa

moje dzieło
Cecha Model Bismarcka (ubezpieczeniowy) Model Beveridge'a (usługowy) Model rezydualny (pluralistyczny) Idea tworzenia systemu ochrona przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których pogorszeniu może ulec sytuacja materialna obywatela gwarancja socjalnego bezpieczeństwa obywateli przez zaspokojenie elementarnych potrzeb odciążenie państwa od obowiązku zapewnienia dostępu obywatelom do świadczeń zdrowotnych Finansowanie usług przez fundusze ubez...

plik odt

podstawy pielęgniarstwa

moje dzieło
FUNKCJE ZAWODOWE BEZPOŚREDNIE NIEZALEŻNE FUNKCJA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZADANIA OPIEKUŃCZA Pomaganie,asystowanie,towarzyszenie,wspieranie -stworzenie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych, -pomoc w czynn.codziennych:oddychanie,termoregulacja,ochrona skóry -pomoc do wejścia w rolę pacjenta i gr.oparcia -umożliwienie dostępu do informacji WYCHOWAWCZA Zamierzony wpływ na osobowość pacjenta-motywacja -poczucie odpowiedzialności za własne zdro...