Notatki malgosia.xxxx

plik doc

Chiński, podstawowe zwroty języka chińskiego

podstawowe zwroty języka chińskiego
Zwroty podstawowe 是的 [shì de] - tak 不 [bù] - nie 谢谢 [Xièxie.] - Dziękuję. 不客气 [Bù kèqì.] / 不谢 [Bù xiè.] - Proszę bardzo / Nie ma za co. 请 [Gǐng.] - Proszę (prosząc o coś). 给你 [Gěi nǐ.] (dosł. Daję ci.) - Proszę (podając coś). 你好 [Nǐ hǎo.] - Dzień dobry (nieformalnie do jednej osoby) 您好 [Nín hǎo.] - Dzień dobry (formalnie do jednej osoby) 你们好 [Nǐmen hǎo.] - Dzień dobry (nieformalnie do 2 lub więcej osób) 诸位好 [Zhūwèi hǎo.] - Dzień dobry (...