wywrota12
Nauk Pedagogicznych 2006

Notatki wywrota12

plik doc

P. Legrand, streszczenie rozdziałów

Zwiera streszczenie książki
20.I.2008r. Anna Wawrocka Profilaktyka Społeczna Rok III Paul Legrand „Obszary permanentnej samoedukacji” Szkoła i Społeczeństwo Na pozór mało zmieniło się w strukturze i funkcjonowaniu szkół. Destabilizacja pojawia się w zakresie oczekiwań uzasadnień, celów, roli i funkcji instytucji jak i jej personelu, również treść kształcenia, metodyka nauczania jaką się...

plik doc

Polityka Oświatowa w Polsce po 1989 roku

Referat, udostępniam do kopiowania
Wawrocka Anna Pedagogika Ogólna Polityka Oświatowa w Polsce po 1989 roku 1 stycznia 1989 roku zostały zniesione kartki na benzynę, talony na samochody oraz kwity na węgiel, 6 lutego – rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które potrwały do 5 kwietnia. Sejm PRL ustanowił 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości; ustawa ta weszła w życie 21 lutego i wreszcie 19 lipca Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem generała Wojciecha Jaruzelskiego,...

plik doc

Polityka Oświatowa w Polsce po 1989 roku

Referat, udostępniam do kopiowania
Wawrocka Anna Pedagogika Ogólna Polityka Oświatowa w Polsce po 1989 roku 1 stycznia 1989 roku zostały zniesione kartki na benzynę, talony na samochody oraz kwity na węgiel, 6 lutego – rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które potrwały do 5 kwietnia. Sejm PRL ustanowił 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości; ustawa ta weszła w życie 21 lutego i wreszcie 19 lipca Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem generała Wojciecha Jaruzelskiego,...

plik doc

Lengrand " Obszary permanentnej samouedukacji"

Opracowanie własne na podstawie lektury.
20.I.2008r. Anna Wawrocka Profilaktyka Społeczna Rok III Paul Legrand ?Obszary permanentnej samoedukacji? Szkoła i Społeczeństwo Na pozór mało zmieniło się w strukturze i funkcjonowaniu szkół. Destabilizacja pojawia się w zakresie oczekiwań uzasadnień,...

plik doc

Metody Badań Pedagogicznych

1 rok / Metody Badań Pedagogicznych / APS
METODY BADAN PEDAGOGICZNYCH 22.02.05 Procedura badawcza pedagogiki Praca naukowa: zawiera nowa tematyke powinna byc prawdziwa (unikanie znanych zrodel bledow), jesli mozna zagwarantowac powtarzalnosc wynikow dokladnosc- precyzja jezyka opisu, pomiarow i obserwacji Procedura badawcza- spis tresci pracy np. licencjackiej Okreslenie celu i tematu Sformulowanie problemu (wystarczy jedno konkretne pytanie problemowe) ? j...