nihmetay WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃSZOWIE
PIELĘGNIARSTO / PIELĘGNIARSTWO / 2006

Notatki nihmetay

plik doc

ospa wietrzna

proces pielęgnacyjny z pielęgniarstwa pediatrycznego do dziecka z ospą wietrzną
Ospa wietrzna należy do najczęstszych chorób zakaźnych młodego wieku, atakując najczęściej małe dzieci. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i łatwo można się nią zarazić. Ospę wietrzną wywołuje herpeswirus, który atakuje cały organizm, jednak po przechorowaniu człowiek uzyskuje trwałą odporność. Istnieją jednak takie przypadki, kiedy osoba przechodząca wcześniej ospę ma osłabiony organizm i może w tym przypadku d...

plik doc

ospa wietrzna

proces pielęgnacyjny z pielęgniarstwa pediatrycznego do dziecka z ospą wietrzną
Ospa wietrzna należy do najczęstszych chorób zakaźnych młodego wieku, atakując najczęściej małe dzieci. Rozprzestrzenia się bardzo szybko i łatwo można się nią zarazić. Ospę wietrzną wywołuje herpeswirus, który atakuje cały organizm, jednak po przechorowaniu człowiek uzyskuje trwałą odporność. Istnieją jednak takie przypadki, kiedy osoba przechodząca wcześniej ospę ma osłabiony organizm i może w tym przypadku d...

plik docx

eutanazja

opis problemu eutanazji

Eutanazja zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Eutanazja jest pojęciem przede wszystkim z dziedziny etyki (zwłaszcza bioetyki) i prawa. Eutanazja jest dzielona na bierną określaną jako ortotanazja i czynną jako zabójstwo z litości. Eutanazją również mylnie bywała nazywana eksterminacja osób niepełnosprawnych przez nazistów podczas II wojny światowej. Dop...

plik docx

Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze

Proces pielęgnacyjny z nadciśnienia tętniczego mężczyzny w wieku 49 lat. Oddech miarowy, duże skoki ciśnienia, brak apetytu, zdenerwowany i wystraszony.

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przy...