brigit Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
Pedagogika / pedagogika opiekuńczo-wychowawcza / 2004

Notatki brigit

plik doc

Sesn życia

wykłady z przedmioru: Sens życia w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej i pedagogicznej
WYKŁADY z Machonia: Sens życia Wykład 1 Kiedy pyta się o sens życia jest się chorym Freud Nawet cierpienie może mieć sens Kiedy człowiek jest spełniony, zdrowy, realizuje coś to żyje z sensem. Człowiek pyta o sens kiedy go traci albo przeżył cos takiego co nie pasuje do reszty. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu, trzeba nadać mu sens Sens: coś za co jes...

plik doc

logopedia

podział sółgłosek!
PODZIAŁ SPÓŁGŁOSEK Rodzaj zwarcia narządów artykulacyjnychUdział więzadeł głosowychUdział jam rezonacyjnychCzas trwania dźwięcznebezdźwięczneustnenosowedługie krótkieI SFERA ARTYKULACYJNA ( LABIA + DENTES)Zwarto-wybuchowe ( p, b, m, p?, b?, m?)B, mpB, pm-B, m, pSzczelinowe (f, v)vfF, v-V, f-II SFERA ARTYKULACYJNA ( APEX+ PALATUM)Zwarto-wybuchowe(t, d, n, ń)D , n, ńtT, d N, ń-T, d, n, ńSzczelinowe(s, z, sz, ż, ś, ź)Z, ż, źS, ś ,szS, z, sz, z, ś, ź-S, z, sz, z, ś, ź -Z...

plik doc

logopedia (brakująca strona 35)


Przyczyny według Urszuli Parol POJEDYNCZENIEROZPOZNANENAKŁADAJĄCE SIĘDZIEDZICZNENABYTE*Prenatalne i perinatalne*Prenatalne i postnatalne*Perinatalne i postnatalne*Prenatalne, perinatalne i postnatalne*Dziedziczne i nabytez okresu PRENATALNEGOz okresu PERINATALNEGOz okresu POSTNATALNEGOChoroby matki czasie ciąży (grypa,, zapalenie oskrzeli lub płuc, grypa leczona antybiotykami lub sulfoamidami, grypa z anginą, opryszczka, różyczka w 2 miesiącu ciąży)Wstrząsy i urazy psychiczna matki ( u...

plik doc

Tezy do egzaminu magisterskiego

opracowane tezy do egzaminu: ogólne i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO: Zagadnienia kształcenia ogólnego: 1. Pedagogika: przedmiot badań, podział, zakres, systemy, cele, zadania??????.???..1 2. Wydarzenie Jezusa Chrystusa fundamentem kształtowania nowego człowieka??????.2 3. Chrześcijański wymiar kultury??????????????????????????????????...2 4. Wiarygodność Objawienia podstawą wiary chrześcijańskiej???????????????..??2 5. Charakterystyka wychow...