magda b.
Pedagogika / 2005

Notatki magda b.

plik doc

Metody nauki czytania

tradycyjne metody nauki czytania
Charakterystyka metod nauki czytania Wśród aktualnie stosowanych, wyróżnić można następujące metody nauki czytania: metoda analityczno - syntetyczna o charakterze funkcjonalnym (E. i F. Przyłubscy) metoda barwno - dźwiękowa (H. Metera) metoda fonetyczno - literowo - barwna (B. Rocławski) metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) zabawa w czytanie (G. Doman) wprowadzenie w świat pisma (J. Majchrzak) wykorzystanie do...

plik doc

Zabawa w czytania G. Domana

Metoda nauki czytania G. Domana - zabawa w czytanie
Zabawa w czytanie Glena Domana Glen Doman traktuje naukę czytania jako element dziecięcej zabawy. Jest zwolennikiem ?domowej nauki czytania. W ten sposób nauka czytania następuje w dłuższym czasie, ale jednocześnie uwzględnia indywidualne predyspozycje dziecka. Przyspieszenie lub spowolnienie tempa ?zdobywania umiejętności czytania? jest uzależnione od samopoczucia dziecka i jego chęci do zabawy. Rozłożenie nauki czytania w czasi...

plik doc

Metoda nauku czytania Majchrzak

\"Oddimienna\" metoda nauki czytania I. Majcgrzak
METODA NAUKI CZYTANIA WG. IRENY MAJCHRZAK ? ODIMIENNA MTODA NAUKI CZYTANIA Nazywana jest metodą odimienną, ponieważ naukę czytania zaczynamy od imienia dziecka. Metoda ta ma na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (już 2-3-latki). Na każdym etapie metody odimiennej stymuluje się równocześnie obserwację wizualna i myślenie logicz...

plik doc

Metoda nauki czytania Marty Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Metoda nauki czytania Marty Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu
Metoda dobrego startu Geneza Metody Dobrego Startu (MDS). Opracowana w latach 60 ? tych na wzorach francuskich przez Martę Bogdanowicz. We Francji opracowana w latach 40 ? tych przez Thea Bagnet ( Le Bon Deport ? dobry odjazd, odlot, start) Zastosowanie: przygotowanie do nauki czytania i pisania. Od 1941 r. (Cannes) stosowana we Francji, Holandii i Szwajcarii Stosowana w: przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach r...

plik doc

Metoda nauki czytania Rocławskiego

metoda nauki czytania B. Rocławskiego
METODA FONETYCZNO ?LITEROWO - BARWNA BRONISŁAW ROCŁAWSKI To długofalowy program nauki czytania i pisania stosujący w praktyce zasady indywidualizacji nauczania. O powodzeniu w opanowaniu umiejętności czytania przy zastosowaniu tej metody decyduje przede wszystkim rozwinięty słuch fonematyczny dziecka oraz wiedza lingwistyczna nauczyciela. Nauka czytania i pisania Rocławskiego łączy technikę płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ...

plik doc

podstawy logopedii

wykłady z logopedii V roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
LOGOPEDIA (Irena Styczek) ? nauka o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku; logos-słowo i paideia- wychowanie, kształtowanie mowy. Logopedia jest nauką z pogranicza różnych dyscyplin ? pediatria, psychiatria, psychopatologia, psych. kliniczna, neuropsychologiczna, językoznawstwo, ped. specjalna, audiologia, rytmologia. trudności! różne podziały, definicje, nazewnictwo z różnych dysc...

plik doc

Twórczośc a rozwój umysłowy dziecka

stadia rozwoju rysunku dziecka i ich znaczenie
Twórczość a rozwój umysłowy dziecka Rozwój emocjonalny Dziecko tworząc identyfikuje się ze swoim dziełem-stadia autoidentyfikacji: niski poziom zaangażowania-stereotypowość powtórzeń (sztywność myślenia, nieprzystosowanie emocjonalne) wysoki poziom zaangażowania-dziecko rzeczywiście pochłonięte odwzorowywaniem ważnych dla niego przedmiotów. Książeczki do malowania to ucieczka w gotowe wzory, która chroni dziecko przed uwikłaniem w...

plik doc

Metodyka edukacji matematycznej

Opracowanie zagadnień na egzamin z metodyki edukacji matematycznej, pedagogika.
CELE NAUCZANIA MATEMATYKI NA SZCZEBLU ZINTEGROWANYM (wg programu K. Uhma) GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ Edukacja matematyczna ma służyć obudzeniu radości z rozwiązywania wszelkich łamigłówek, a tym samym pobudzaniu do samodzielnego, logicznego myślenia. Istotne jest, aby dziecko odkryło, że matematyka to droga do rozwiązywania codziennych problemów - mierzenia długości, wagi, operowania pieniędzm...