Notatki mazurkq

plik doc

Proces urologia


L.p. POTRZEBY, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ 1. Możliwość wystąpienia zakażenia układu moczowego z powodu założonego cewnika. 1. Zapobieganie wystąpienia zakażenia układu moczowego. 1.Kontrola jakości i ilości oddawanego moczu. 2.Systematyczna wymiana worka na mocz. 3.Kontrola drożności cewnika po zmianie pozycji ciała pacjenta. 4.Utrzymywanie worka na mocz poniżej poziomu pęcherza moczowego. 1.Kontrolowa...

plik docx

Pediatria proces pielęgnowania


Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A. im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA Kierunek: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE L.p. POTRZEBY, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ 1. Nudności Likwidacja lub zmniejszen...