sumisko1 Wyższa Szkoła Edukacji we Wrocławiu
2003

Notatki sumisko1

plik doc

Pedagogika-ADHD-ściąga

ŚCIĄGA Z PEDAGOGIKI DOTYCZĄCA ADHD
ADHD - Klasyfikacja trudności wychowawczych wg.L.Bandury; Trudności o przewadze procesów pobudzenia:1.przeszkadzanie.2.ruchliwość agresja, zuchwałość.3.brak obowiązkowości.4.lekceważenie zasad porządku.5.hazard.6.palenie papierosów, picie alkoholu.7.wagary, ucieczki, kłamstwa. Trudności z przewagą procesów hamowania:1.osłabiona aktywność, bierność.2.apatia, niezadowolenie, nieśmiałość.3.brak wiary w siebie. Uwarunkowania;1.Genetyczne (dziedziczone...

plik doc

alkoholizm-nr.3


Zrozumienie alkoholizmu? Alkoholizm jest chorobą. Definicja choroby brzmi: "Jest to proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu". Alkoholizm mieści się w tej definicji idealnie. Osoba chora pije patologicznie doprowadzając się raz po raz do stanu intoksykacji czyli zatrucia organizmu-pomimo faktów, iż szkodzi jej to fizycznie, psychicznie, emocjonalnie lub rujnuje zdolności do pracy i zarobkowania oraz utrzymywania normalnych relacji rodzinnych i społecznych. A...

plik doc

alkoholizm-nr.2


?Alkoholizm a przestępczość w Polsce? Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym ? jest to całokształt ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń. W Polsce najwięcej pije się na wsiach, na terenach północno-wschodnich, czyli w rejonach największego bezrobocia. Piją zwła...

plik doc

alkoholizm 1

alkoholizm - nr. 1
PROFILAKTYKA SPOŁECZNO ? WYCHOWAWCZA Temat: Profilaktyka uzależnień I. OGÓLNE ROZWAŻANIA Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek działalności zapobiegawczej jest wysłanie informacji, która dotrze bezpośrednio do konkretnej osoby i zaangażuje ją w aktywny i odpowiedni sposób. Drugi wymogiem jest umieszczenie przesłania we właściwym i ściśle określonym kontekście. Kontekst taki powinien być na bieżąc...

plik doc

ściąga-socjologia


1.Kto wprowadził termin socjologii - Comte'a 2. Czym zajmuje się socjologia - Socjologia to nauka o: -społeczeństwie, -procesach i zjawiskach zachodzących w zbiorowościach, -wszelkich przejawach i formach życia społecznego, -strukturach społecznych, -układach i interakcjach społecznych. Zapamiętajmy, że nauka socjologicznego spojrzenia i myślenia, to myślenie w szerszych kategoriach i polega na ćwiczeniu wyobraźni. 3. Trzy sformułowania Comte'a Comte-stw...

plik doc

ściąga-psychologia społeczna


Psych. społ.- jest naukową dziedziną, która poszukuje zrozumienia natury i przyczyn społecznego myślenia i zachowania jednostek w społecznych sytuacjach. Psych. społ. -jest naukowym badaniem ,w jaki sposób jednostki myślą, czują i zachowują się w obecności innych ludzi oraz w jaki sposób myśli, uczucia i zachowania jednostek pozostają pod wpływem innych ludzi. Psych. społ. zajmuje się ludźmi, przedmiotem psych. społ. jest jednostka Rodzaje psych. społ. z innymi dyscypli...

plik doc

ściąga-pedagogika specjalna


Pedagogika specjalna ? jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, mniej sprawnych lub niepełnosprawnych bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. Osoba niepełnosprawna ? osoba, która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne trudności albo nie jest zdolna wykonywać czynności. Uszkodzenie ? oznacza wszelką...

plik doc

psychoterapia 3 semestr

psychoterapia 3 semestr
I PSYCHOTERAPIA i nurty oraz przedstawiciele i zadania Wg Grzesiuk To specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym zastosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychol. wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi/ nerwice, zaburzenia, osobowości, psychozy, uzależnienia od alkoholu, narkotyków / oraz z takimi zaburzeniami, które maja psychologiczne konsekwencje. Związek miedzy psychote...