Pedniest PWSZ Wałbrzych
pedagogika / 2007

Notatki Pedniest

plik doc

Normy i wartości,a zachowanie człowieka

Jest to praca z etyki zawierająca badania nad wpływem norm i wartości na zachowanie człowieka
Przedmiot: Etyka inżynierska Temat pracy: JAKI WPŁYW MAJĄ NORMY I WARTOŚCI NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA W każdym społeczeństwie istnieją różnego rodzaju normy i wartości. Każdy człowiek, niezależnie od swojej pozycji społecznej, podporządkowuje się pewnym normom i wartościom które uważa za słuszne. Człowiek nieustannie doskonali się unikając czynów, za sprawą których...