justyna.gryz

MGR pielęgniarsywa i pedagogiki

Notatki justyna.gryz

plik doc

psychoterapia

psychoterapia dla osób chorych w szpitalu psychiatrycznym
Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii indywidualnej i zajęciowej. Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii indywidualnej jak i grupowej jest bardzo duży. Pielęgniarka, jako członek zespołu terapeutycznego bierze udział we wszystkich etapach i formach rehabilitacji psychiatrycznej, współdziała z innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego, ustala standardy postępowania, bierze aktywny udział w ustalaniu programu rehabilit...

plik docx

pedagogika pracy

nauka zawodu przez młodocianych

 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Postanowienia ogólne

1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla zawodu.