21lisiczka
Nauk społecznych i Sztuki / Pedagogika Opiekuńcza / 2007

Notatki 21lisiczka

plik doc

psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania


Pojęcie społecznego niedostosowania Według L. Pytki pojęcie społecznego niedostosowania odnosi się do rozmaitych zaburzeń w społecznej adaptacji jednostki i w świetle literatury przedmiotu o wiele łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób się ono przejawia, niż czym jest. Na zorganizowanej przez UNESCO w 1952 roku konferencji poświęconej wychowaniu i zdrowiu dzieci w Europie ustalono następującą definicję dziecka społecznie niedostosowanego (nieprzystosowanego): ?za dziecko...

plik doc

ZABUREZNIA W ZACHOWANIU W ROZNYCH KONCEPCJACH TEORETYCZNYCH


ZABURZENIA W ZACHOWANU A NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE I PRZESTEPCZOŚĆ MŁODZIEŻY 1.Pojęcie zaburzenia w zachowaniu W polskiej literaturze fachowej przedstawiono wiele definicji dotyczących pokrewnego pojęcia, jakim jest ?społeczne niedostosowanie?. Termin ?zaburzenie?, oprócz psychiatrów, używany był przez psychologów i pedagogów (H. Spionek, J. Konopnicki) najczęściej w kontekście analizy problemów, jakie stwarzają dzieci i młodzież w warunkach szkoły i różnych instytucji wychowawczych. N...

plik doc

CZYNNIKI DESOCJALIZACYJNE

CZYNNIKI DESOCJALIZACYJNE Czynniki socjalizujące i kontrsocjalizujące w rodzinie, Szkoła a przestępczość nieletnich, Środki masowego przekazu, Czynniki makrospołeczne mające wpływ na desocjalizację, Przebieg dynamiki zmian w zachowaniu i osobowości prowa