monika4321 Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Tarnowie

Notatki monika4321

plik pdf

Proces pielęgnowania noworodka.

Proces pielęgnowania noworodka - ułatwienie adaptacji do życia pozamacicznego.

Problem pielęgnacyjny: Adaptacja do życia pozamacicznego Cel opieki: Ułatwienie adaptacji Plan działania

  • Ocena w skali APGAR
  • Ubranie dostosowane do temperatury otoczenia.
  • Zadbanie o odpowiedni mikroklimat otoczenia.
  • Umożliwienie jak najszybszego kontaktu z matką
  • Obserwacja wydalania smółki i...