larad Politechnika Śląska w Gliwicach

Notatki larad

plik pdf

Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej

Elementarne pojęcia z psychologii ogólnej wraz z charakterystyką.

PSYCHOLOGIA

1.Odbieranie wrażeń a spostrzeganie. WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami:

  • charakterem
  • intensywnością