mandziara Uniwersytet Wrocławski

Notatki mandziara

plik odt

System opiekuńczo wychowawczy w Grecji

System opieki socjalnej w Grecji
System opieki nad dzieckiem w Grecji Sytuacja i kluczowe trendy. Grecki system dodatków społecznych i środków pomocowych oparty na jednolitych zasadach jest na etapie stopniowego rozwoju. Polityka społeczna jest zdominowana przez system przyznawania dodatków finansowych dla różnych grup, jednak jej założenia nieustannie się zmieniają, co jest rezultatem ostatnio poczynionych kroków. Oprócz usprawnień i programów w ramach otwartej opieki społecznej i ochrony...