morelciaa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Notatki morelciaa

plik doc

zabawa pojęcie

Opis pojęcia "zabawa"
ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA           1.      Co to jest zabawa?        Pojęcie - „zabawy” było  różnie rozumiane u różnych narodów. Grecy określali tym słowem działanie właściwe dzieciom, wyrażające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”. U Żydów pojęcie to odpowiadało dowcipowi. Rzymianie słowem ludo określali radość i uciechę. Po pewnym czasie w językach europejskic...