lena14011994 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Notatki lena14011994

plik odt

Zasady motywacji

Rola nauczyciela w stymulowaniu osiągnięć ucznia
Rola nauczyciela w stymulowaniu motywacji osiągnięć Chcąc zachęcić uczniów do jakiegokolwiek postępowania ważna jest motywacja ukazanie celów perspektyw,dodawanie odwagi zachęcanie by uczeń\człowiek sam siebie zachęcał do działania. Nauczyciel, by mógł skutecznie motywować uczniów do uczenia powinien dostosowywać stopień trudności do danego ucznia. Uczniom bardziej zdolnym dawać ambitniejsze zadania i pomagać gdy dla innych okaże się tru...