Monika772 pedagogium-wyższa szkoła nauk społecznych w warszawie

Notatki Monika772

plik doc

pedagogika, wiedza o rozwoju człowieka

pedagogika, wiedza o rozwoju człowieka, temat: dziedziczenie
Ogólne zasady dziedziczenia Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1886 r. po raz pierwszy opisał podstawowe prawa dziedziczenia cech. Dziedziczenie to cecha wszystkich organizmów żywych polegająca na tym, że potomstwo przybiera cechy rodziców...

plik doc

pedagogika

Pedagogika, pierwszy semestr, tryb zaoczny, przedmiot; wiedza o rozwoju człowieka, temat: dziedziczenie.
Ogólne zasady dziedziczenia Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Za prekursora genetyki uważa się czeskiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1886 r. po raz pierwszy opisał podstawowe prawa dziedziczenia cech. Dziedziczenie to cecha wszystkich organizmów żywych polegająca na...