asiorek1593 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Notatki asiorek1593

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

dr. Renata Tomaszewska – Lipiec
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI PRACY – ZALICZENIE Pedagogika pracy – jako dyscyplina pedagogiczna istnieje 42 lata. Powstała w 1972r. i została powołana przez Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, którym kierował prof. Tadeusz Nowacki (twórca). Przygotowuje ona człowieka do pracy. Główne hasła tej dyscypliny:       człowiek – obywatel – pracownik       praca i wychowanie człowieka Trzy działy pedagogiki pracy:  ...