Notatki 23061984

plik doc

zmienne i wskaźniki

zmienne i wskaźniki przydatne w metodologii badań społecznych
abela nr 3. Wskaźniki w układzie tabeli. Lp. Zmienna niezależna Wskaźniki Sposób wyrażania 1. Dziecko w wieku przedszkolnym 1.1. Wiek dziecka       2-3 lata,       3-4 lata,       4-5 lat,       5-6 lat. liczby i procenty 1.2. Płeć dziecka       chłopcy       dziewczęta liczby i procenty 2. Środowisko rodz...