Notatki zalan

plik pdf

badanie fizykalne

;)))
Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego 1. Badanie fizykalne jamy brzusznej 1.1. Oglądanie 1.2. Obmacywanie 1.3. Opukiwanie 1.4. Osłuchiwanie 2. Ocena narządów płciowych 2.1. Stadia rozwoju narządów żeńskich 2.2. Stadia rozwoju narządów męskich 2.3. Badanie narządów płciowych 3. Ocena układu nerwowego: 3.1. Badanie nerwów czaszkowych 3.2. Badanie objawów oponowych 4. Dokumentacja kliniczna pacjenta 4.1. D...

plik pdf

badania fizykalne 2

;))
Badanie układu oddechowego i układu krążenia Badanie układu oddechowego i układu krążenia 1. Badanie klatki piersiowej 2. Badanie układu oddechowego 2.1. Oglądanie i mierzenie 2.2. Obmacywanie 2.3. Opukiwanie 2.4. Osłuchiwanie 3. Badanie układu krążenia 3.1. Oglądanie 3.2. Obmacywanie 3.3. Opukiwanie 3.4. Osłuchiwanie 3.5. Mierzenie Pomiar ciśnienia tętniczego Wstęp W module tym poznamy metody pozwalające ocenić funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego. Ta część badania f...

plik pdf

badania fizykalne 1

;)
Badanie fizykalne autor: dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz copyright © Polski Uniwersytet Wirtualny OPRACOWANIE KURSU kierownik kursu metodycy graficy Agnieszka Wierzbicka Joanna Opoka Joanna Graczyk Joanna Niekraszewicz Urszula Tylki Maciej Czerczak informatycy Wstęp do kursu Badanie fizykalne przeprowadzane jest przez lekarza oraz w znacznym stopniu przez pielęgniarkę. Pacjent najdłużej pozostaje pod obserwacją pielęgniarki, dlatego też umiejętność przeprowadzenia badania fiz...

plik doc

procesy pielęgnowania

;))))))))
Proces pielęgnacyjny pacjenta z guzem jelita grubego Dane pacjenta Mężczyzna lat 63, zamieszkała w Warszawie, przyjęty do Oddziału Proktologii w SPZ ZOZ Warszawa. Rozpoznanie-guz jelita grubego Wywiad środowiskowy Pacjent Jan K .posiada wykształcenie średnie, ma żonę dwoje dorosłych dzieci.Warunki mieszkaniowe pacjenta są bardzo dobre, mieszka w trzypokojowym mieszkaniu w Warszawie. Pan Jan pracował jako zawodowy kierowca samochodów ciężarowych, obecnie na emeryturze. Chory...