nerunia6 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Nauk o zdrowiu / ratownictwo medyczne / 2011

Primum non nocere! :)

Notatki nerunia6

plik doc

test fizjologia

test z fizjologii na studiach ratownictwa medycznego
      Głównym składnikiem osocza jest (są):       albuminy       globuliny       woda       elementy morfotyczne       Dwutlenek węgla:       nie występuje we krwi tętniczej       po odłączeniu tlenu od hemoglobiny w tkankach zajmuje jego miejsce w cząsteczce hemoglobiny       jest przenos...

plik pdf

odpowiedzi do wrzuconych pytań z LEP

odpowiedzi do prędzej wrzuconych testów z LEP 2008
Lista poprawnych odpowiedzi do zadań testowych na Lekarskim Egzaminie Państwowym 27 września 2008 r. – według I wersji testu (znak X oznacza zadanie uniewa nione). Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 odp B D E C D A E C A C C A C D E E C E C C D C C D C C B D E E D E B D A A E D C A B B A B A B E E D A E B B D D Nr 56...

plik pdf

Pytania z egzaminu lekarskiego LEP

pytania z LEP ( Lekarskiego Egzaminu Państwowego) 2008 rok Sprawdź się!
LEP -3- WERSJA I jesień 2008 c) Oznaczenie odpowiedzi następuje przez zamazanie ołówkiem B2 lub B3 całej powierzchni prostokąta wybranej przez Ciebie odpowiedzi. Pamiętaj, e od poprawności zamazania pola w du ej mierze zale y poprawność odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przykłady poprawnego zamazywania pola mo esz zobaczyć powy ej. d) W czasie rozwiązywania testu proponujemy, abyś najpierw zaznaczył/a odpowied...

plik doc

pytania z socjologii dla pielęgniarek

pytania z socjologii z kursu kwalifikacyjnego na anestezjologii i nie tylko
PYTANIA Z SOCJOLOGII Przedmiotem badań socjologicznych NIE są: instytucje społeczne, procesy społeczne, struktury społeczne, wszystkie wymienione są przedmiotem badań socjologicznych. Socjologia jest nauką o: patologii społecznej, procesach dezintegracji społecznej, interakcjach między ludźmi, powstawaniu wielkich struktur społecznych. Rola społeczna to: funkcjonowanie jednostki w mikrostruk...

plik pdf

Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Pytania z ratownictwa dla pielegniarek i ratownikow
PYTANIA DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY data aktualizacji: 24 lipca 2007 Nr 1. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to: A. nagły spadek poziomu cukru we krwi. B. nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi. C. chwilowa utrata przytomności. D. spadek objętości krwi krążącej. E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe. Nr 2. Wskaż poprawną kolejność oceny pacjenta na podstawie definicji wstrząsu: 1) skóra blada, wilgotna, zi...