Notatki npaulina

plik doc

Wartości źródłem wychowania

Wartości źródłem wychowania. Rola wartości w wychowaniu, klasyfikacja wartości, określenie wartości i sposoby ich istnienia, wartości preferowane w wychowaniu.
      Wartość – przez wartość rozumie się to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszystkich miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Inne rozumienie to jest ich utożsamianie nie tyle co z kryterium oceny rozstrz...