xanderka Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
1950

Notatki xanderka