Notatki bahamal

plik doc

upadki w wieku podeszłym

wieloprzyczynowy problem zdrowotny
Praca samokształceniowa Upadki osób w wieku podeszłym – przyczyny i profilaktyka Upadki osób starszych to wieloprzyczynowy problem zdrowotny zaliczany do tzw. wielkich zespołów geriatrycznych . Badania prowadzone u osób starszych wskazują że ponad 30%osób powyżej 65 roku życia upada co najmniej raz w roku. Upadki przyczyniają się do ograniczenia samodzielności , obniżenia jakości życia oraz pogłębienia zależności od opiekunów w codziennym funkc...

plik doc

agresja u dzieci i młodzieży

patologie dzieci i młodzieży częstym zjawiskiem w ówczesnym społeczeństwie niebezpieczne i wymagające natychmiastowej reakcji ze strony opiekunów
Praca samokształceniowa Agresja-problem społeczny dzieci i młodzieży Zjawiskiem niepokojącym w społeczeństwie, które w coraz większym stopniu rozszerza się, jest agresja u dzieci i młodzieży. Agresja to zachowanie, którego cechą charakterystyczną jest sprawianie bólu, wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi. Wyróżniamy kilka teori...