KAMCIAJAN Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
PEDAGOGIKA KNO SZCZECIN / PEDAGOGIKA PRACY / 2007

PEDAGOGIKA PRACY

Notatki KAMCIAJAN

plik doc

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
WYKŁAD: 21 KIERUNKI PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Czynniki które doprowadziły do zmian współczesnego świata: 1) Czynnik ekonomiczny (proces innowacji technicznych, wzrost wytwórczości) 2. Czynnik polityczny (walka o rozszerzenie wpływów np. gospodarczych, politycznych, militarnych) 3. Czynnik kulturowy (zmienne społeczno-kulturowe). Zapoczątkowały rozwój nauki. Poszukiwały racjonalnych podstaw działania. 4. Działania ludzi i ruchy społeczne. Jest to moc sprawcza jednost...

plik doc

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
I KIERUNKI ROZWOJU PROBLEMATYK SOCJOLOGICZNEGO SPOJRZENIA NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA Każda nauka ma swoją historię: -kim byli ówcześni ludzie -co po nich zostało -co się utrwaliło Problematyka socjologii to aspekty historyczne( kierunek rozwoju, socjologiczne spojrzenie) Dwa aspekty : -ujmowanie społeczeństwa jako całości ( aspekt ma charakter syntetyczny ) -pojmowanie społeczeństwa jako areny o byt ( aspekt o charakterze diagnostycznym ) Twórcą socjologii był A....

plik doc

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA
Temat I Rozwoj człowieka jako przedmiot zainteresowania psychologii. Rozwój - to pewien ciąg zmian o charakterze postępującym , nieodwracalnym który prowadzi do wyższych rozwojów zróżnicowania i organizacji i zachodzi podczas całego życia organizu. By uznać zmianę za rozwojową powinna ona spełniać kilka kryteriów: -powinna być względnie trwała a więc charakteryzowac organizm co pewiwn czas, -powinna stanowić element pewnego ciągu zmian,nie powinna być izolowana, -powinna...

plik rtf

PRAWO PRACY-DEFINICJE

PRAWO PRACY-DEFINICJE
      Prawo pracy definicja Prawo pracy‭ ‬-‭ ‬gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego‭ ‬pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji‭ ‬pracodawców i pracowników,‭ ‬układów i sporów zbiorowych,‭ ‬a także partycypacji‭ ‬pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego‭ ‬powołane sądy pracy....

plik doc

PRACA STATYCZNA

PRACA STATYCZNA
Praca statyczna - Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek fizyczny. Długotrwałe napięcie mięśnia, poprzez ucisk na naczynia krwionośne, utrudnia swobodny przepływ krwi, co z kolei zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i usuwanie produktów przemiany materii. W tych warunkach ułatwiony jest rozwój zmęczenia. Powstaje poczucie dyskomfortu, aż do pojawienia się reakcji bólowych w napiętych mięśniach. Pra...

plik doc

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Wydział Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Kierunek Pedagogika Specjalność Pedagogika przedszkolna z logopedią Poziom organizacyjny studiów Studia II stopnia Forma studiów Niestacjonarne Rok/semestr II ¾ Rok akademicki 2010/2011   Stopień (tytuł naukowy), imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia  Dr Stefania Szczurkowska   Forma zajęć Wykłady i ćwiczenia Liczba...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
PEDAGOGIKA OGÓLNA 1. Pedagogika jako nauka – prof. dr hab. Adam Solak „Losem nauki jest prawda i losem nauki jest dialog” – Józef Tischner. Pedagogika jest sercem wszechnauk. Losem pedagogiki jako nauki jest prawda o człowieku jako mikrokosmosie w kosmosie. Dialog o tym człowieku i wszystkim co tworzy człowieka i ten świat. W nauce istnieją trzy elementy (trzy żywioły) - świat - człowiek - całą gama znaków pośredniczących między światem a człowiekiem Za pomocą tyc...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności paidagogosa nazwano paidagogija (współcześnie pedagogia czyli zespół czynności wychowawczych) Źródła pedagogiczne według MARIANA NOWAKA: źródła praktyczne- to sytuacje i zdarzenia, które występują w praktyce i wynikają z praktyki...

plik doc

METODY BADAŃ PRACY

METODY BADAŃ PRACY
Metody badań pracy – definicje. 1.Pojęcie stosunku pracy. Stosunek pracy należy do jednych z najważniejszych instytucji prawa pracy. Tym terminem wspólnie określa się stosunki prawne powstałe na podstawie różnego rodzaju umów miedzy pracodawcami a pracobiorcami. Tak więc stosunek pracy może być zawarty zarówno na mocy umowy o pracę, jak np.: spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z poglądem ukształtowanym w doktrynie prawa pracy przez „stosunek pracy” należy rozumieć: st...

plik doc

LOGIKA

LOGIKA
Wykład 6. STOSUNKI MIĘDZY ZAKRESAMI NAZW CZ.II Zawsze bierzemy pod uwagę znaczenie nazwy, a nie to jak funkcjonuje w rzeczywistości. Przykłady:       palec (część dłoni)-ręka (górna kończyna części ciała)= STOSUNEK WYKLUCZANIA (nie ma palca, który byłby ręką ani ręki, która byłaby palcem).       radio (odbiornik do odbierania dźwięku)-magnetofon (odbiornik do odtwarzania dźwięku)=STOSUNEK WYKLUCZANIA.       zegarek (przyrząd do mi...

plik doc

FILOZOFIA

FILOZOFIA
Filozofia Temat 19 Filozofia Chrześcijańska cz I Linia Helaklifejska – w świecie nie ma nic trwałego Lina Platońska – zmiany jakie następują są tylko pozorne a my w środowisku pozostajemy tacy sami. Poglądy FEDERYKA NIETZSCHEGO – Świat jest chaosem, kroplą my w ocenie życia, świat jest żywy ciągle się zmienia. My jesteśmy pędem, rozwojem. ONTOLOGIA NITZSCHEGO – Świat i jego części człowiek jest życiem, pędem, rozwojem, spontanicznością, działaniem. ANTYESENCJALIZM NITZ...

plik doc

FILOZOFIA

FILOZOFIA
„WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI”       Metafilozofia Wykład z filozofii należy rozpocząć od uwag metafilozoficznych. Metafilozofia – filozoficzna refleksja nad filozofią, np. nad funkcją badań filozoficznych, przedmiotem badań filozofii, nad metodami filozofowania, nad stosunkiem filozofii do innych form świadomości. Metarefleksja jest obecna w każdej dziedzinie wiedzy – ale w filozofii jest jej szczególnie dużo, gdyż w filozofii występuje mały poziom...

plik doc

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA
Analiza pracy to postępowanie prowadzące do określenia wymagań stawianych pracownikowi w wyuczonym zawodzie pod względem merytorycznym jak również w zakresie cech psychicznych i obywatelskich. Analiza pracy to jedno z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnionych procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku pracy pozwala na ich optymalizację. Etapy anali...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ANTROPOLOGIA KULTUROWA 21. Partycypacja mistyczna w kulturze tradycyjnej – dr Marek Kawa       Społeczeństwa prologiczne – określenie to wprowadził antropolog Lusie Leveblire. Antropologów od początku interesowało życie w społeczeństwach pierwotnych.       Człowiek postrzega świat mistycznie. Doświadczenie mistyczne pierwotnych. Sama rzeczywistość, w której poruszają się ludzie pierwotni, jest mistyczna, żadna istota, żaden przedmiot...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologia pośród innych nauk wykład 1 Dziedzina naukowa, całościowa nauka o człowieku. Posiada troistą podstawę i postać: Społeczną, humanistyczną i przyrodniczą. W Europie dzieli się na kilka odrębnych dziedzin: - antropologia fizyczna (w skład biologii) - antr. filozoficzna (w skład filozofii) - antr. społeczna i kulturowa Jakie są relacje antropologii z etnografią i etnologią?? Etnografia to dyscyplina stricte praktyczna, odpowiada pierwszym fazom pracy...

Ulubieni użytkownicy