Notatki kurukulla

plik doc

rozdz. pracy licencjackiej \"Świat baśni mazurskich J. Trassenberg\"

Praca licencjacka Świat baśni mazurskich Jadwigi Tressenberg Rozdział 3. Porównanie baśni Jadwigi Tressenberg z baśniami innych autorów. Aby porównać baśnie Jadwigi Trassenberg z utworami innych autorów, warto na początku przyjrzeć się warstwie językowej baśni. Autorka świadomie używa środków językowych dla uwiarygodnienia powieści, stąd liczne anachronizmy i dialektyzacja . Znajdujemy wiele przykładów archaizmów składniowych, np. ?...ścieżka nie podmiecona, głodne...

plik doc

sens i język grafitti

praca mat. na temat Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.
Praca maturalna Temat: Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.       Literatura podmiotu. „Polskie mury: album” , Wydawnictwo Comer, 1991, ISBN: 8385149082 Banksy, „Wall and piece” , Random House, 2007, ISBN: 0500283427       Materiały pomocnicze (reprodukcje) : Roskowiński, Mural „Powstanie Warszawskie” na murze stadionu Polonia, http://www...