Notatki martagrabarczyk180490

plik doc

Psychiatria

Egzamin
1.Autyzm wczesnodziecięcy: jest swoistym zespołem psychopatologicznym wczesnego dzieciństwa, o niejasnej etiologii 2.Podstawowymi objawami autyzmu wczesnodziecięcego są: zaburzenia kontaktu, brak emocji, opóźniony lub nieprawidłowy rozwój, obsesyjna potrzeba identyczności. 3.Zaburzenia mowy, napady złości, potrzeba identyczności oraz brak więzi emocjonalnej z otoczeniem letniego dziecka może świadczyć o: autyzmie wczesnodziecięcym 4.Dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym w życiu dor...

plik doc

Pytania na egzamin z rehabilitacji

Pytania
CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY: 1.Zaawansowany wiek (powyżej 65 roku życia), płeć kobieca 2.Wątła budowa i niska masa ciała. 3.Osteoporoza u matki (złamania szyjki k. udowej), 4.Uprzednio przebyte złamanie po niskim urazie po 40 roku życia. 5.Niska masa kostna odpowiadająca kryteriom “osteopenii" lub “osteoporozy 6.Menopauza naturalna lub indukowana chirurgicznie poniżej 45 roku życia lub długotrwały (powyżej 6 miesięcy) brak miesiączki.7.Długotrwała kortykosteroidoterapia (> 6 m-cy i...

plik doc

RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA.

RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA.
Anna Jankowska, Marta Grabarczyk Grupa II 2.RODZINA PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCA A RODZINA WSPÓŁUZALEŻNIONA. Rodzina prawidłowo funkcjonująca cechuje się:       zapewnieniem zabezpieczenia przetrwania i rozwoju,       zaspakajaniem potrzeb emocjonalnych swoim członkom, obejmuje to równowagę pomiędzy autonomią i zależnością oraz naukę zachowań społecznych i seksualnych,       za...

plik doc

Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania

Choroba Parkinsona Jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Należące do niego struktury są odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, napięcie mięśniowe oraz ruchy automatyczne.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski       Marta Grabarczyk Wydział Nauk Medycznych   &...

plik doc

Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory

Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory ze schizofrenią.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski       Marta Grabarczyk, Wydział Nauk Medycznych       SL I˚, rok III, grupa II Kierunek Pielęgniarstwo, Praca na samokształcenie z pielęgniarstwa psychiatrycznego, Prowadzący zajęcia mgr piel. G. Lipińska-Deptuła Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory ze schizofrenią.       Czym jest Standa...

plik doc

Środki zaopatrzenia ortopedycznego refundowane przez NFZ.

Środki zaopatrzenia ortopedycznego refundowane przez NFZ.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,       Anna Gawęda, Wydział Nauk Medycznych,       Marta Grabarczyk, Kierunek: pielęgniarstwo       SL I˚, rok III, grupa II Rok akademicki 2011/2012 Samokształcenie z rehabilitacji i pielęgnacji niepełnosprawnych, Prowadzący: mgr E. Skolmowska. Środki zaopatrzenia ortopedycznego refundowane przez NFZ.       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZD...

plik doc

Rodzina z dziecmi

Rodzina z dziećmi: a) czas zawarcia małżeństwa: Najczęściej mamy do czynienia z przypadkami, że rodzice zawierając związek małżeński są zdrowi, po czym u jednego z nich zaczyna rozwijać się schizofrenia. W początkach schizofrenii współmałżonek często odczuwa lek i ma poczucie zagubienia, w rezultacie nie potrafi pomóc dzieciom w radzeniu sobie z tym, co przeżywają.
Marta Grabarczyk, Anna Jankowska Grupa II 14. Rodzina z dziećmi:       czas zawarcia małżeństwa: Najcz...

plik doc

model terapii osób chorych na schizofrenie

Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:
Marta Grabarczyk, Grupa II 2. Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:       cel terapii: Celem terapii jest pomaganie rodzinie w lepszym radzeniu sobie z chorym członkiem, cierpiącym na określoną chorobę. Rodzinę należy traktować jako sprzymierzeńca w leczeniu pacjenta chorego na schizofrenię.       rola terapeuty w udzielaniu pomocy w rodz...

plik doc

pytania z mikologii i parazytologii

opracowane pytania z mikologii i parazytologii
1.Zarodziec zimnicy powoduje: malaria 2.W skórze człowieka pasożytuje: Leishmania tropica 3.Drogą pokarmową do organizmu człowieka dostaje się: Toxoplasma gondii i enteroameba  gingivalis 4.Żywicielem ostatecznym Plasmodium vivax jest: komar     5.Naturalną odporność na flukonazol ma: Candida krusei 6.Do jakiej kategorii zakażeń grzybami należy dieta: zewnętrznych 7.POChP i „mouth astma” to symptomy mogące świadczyć o grzybicy: układu o...

plik doc

proces pielęgnowania z pediatri

Proces pielęgnowania z zajęć praktycznych z pielęgniarstwa neurologicznego.
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Kierunek Pielęgniarstwo/ Licencjat Rok Akademicki 2010/2011 Marta Grabarczyk grupa II Sprawozdanie z procesu pielęgnowania dziecka w oddziale pediatrycznym Pielęgniarska ocena stanu bio-psycho-społ. dziecka Dane o dziecku: Imię i nazwisko ( inicjały) G.B, data urodzenia 30.05.2010r., Wiek 5 /12, płeć M Dane o rodzinie: dwoje rodziców, mi...

plik doc

Studium przypadku z pediatri

studium przypadku z pielęgniarstwa pediatryznego u mgr Konicz; dziecko z białaczka
STUDIUM PRZYPADKU Dziewczynka – Ola lat 5 przyjęta do oddziału hematologiczno - onklogocznego z podejrzeniem ostrej białaczki. Dziecku wykonano badania krwi , RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, wykonano nakłucie szpiku kostnego. Po wykonaniu badań diagnoza się potwierdziła....

plik doc

Studium przypadku z interny

Studium przypadku z pielęgniarstwa internistycznego u pani mgr Bielan, UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych Kierunek: Pielęgniarstwo II rok Licencjat studia stacjonarne Rok 2010/2011 Marta Grabarczyk gr. II STUDIUM PRZYPADKU Pacjent lat 51, przyjęty do oddziału chorób wewnętrznych z powodu odczuwanego bólu, kłucia i pieczenia w klatce piersiowej, oraz z powodu zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi. W wywiadzie u pacjenta rozpoznane nadciśnienie tętn...

plik doc

koncepcja wilgotnego leczenia ran

Koncepcja wilgotnego leczenia ran. Praca na zaliczenie ćwiczeń z pielęgniarstwa chirurgicznego u pani mgr Doroszkiewicz.
Marta Grabarczyk, II grupa, Wydział Nauk Medycznych, Kierunek pielęgniarstwo, Rok akademicki 2010/2011, Semestr 4, SL I˚ Praca z samokształcenia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Opiekun pracy: mgr piel. Ewa Doroszkiewicz- Specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej WNM Olsztyn – Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snar...

plik doc

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH EL

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej. UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo Praca z samokształcenia z przedmiotu pielęgniarstwo neurologiczne. PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA I SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA. Żeby pomóc chorym na chorobę Parkinsona...

plik doc

studum przypadku z chirurgi

Studium przypadku z pielęgniarstwa chirurgicznego z zajęć praktycznych. UWM
Marta Grabarczyk, grupa II Rok studiów II, semestr 4, SL I˚ ,kierunek pielęgniarstwo STUDIUM PRZYPADKU Pacjent lat 47 przyjęty do oddziału chirurgii ogólnej w terminie planowym z powodu kamicy pęcherzykowej. Chory w pierwszej dobie po zabiegu kamicy pęcherzykowej - cholecystektomii laparoskopowej. Pacjent ma założony w prawym nadbrzuszu drenaż...

plik doc

Studium przypadku z neurologi

Studium przypadku z ćwiczeń z pielęgniarstwa neurologicznego u pani mgr Sokołowskiej, UWM
Marta Grabarczyk grupa II Rok studiów II, SL I˚ kierunek pielęgniarstwo STUDIUM PRZYPADKU Chory  A.K. lat 73  emeryt, został przywieziony do szpitala z powodu utraty przytomności. Pacjenta znalazła sąsiadka, która się nim opiekowała. W chwili przyjęcia  do oddziału stan pacjenta bardzo ciężki. Powłoki skórne blade,  kontakt słowny z chorym utrudniony z powodu uszkodzenia ośrodka artykulacyjnego, c...