Notatki haiti_90

plik pdf

Psychologia kliniczna

zagadnienia z zakresu psychopatologii ogólnej, pojęcia zagadnień z obszaru psychologii klinicznej
PSYCHOLOGIA KLNICZNA - WYKŁADY WYKŁADY PSYCHOLOGIA KLNICZNA - WYKŁADY 2014 PROWADZĄCA: dr Renata Korzeń TERMINY ZAJĘĆ: 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 16.05, 30.05, 13.06.2014 r. e-mail: r.korzen@wp.pl Zaliczenie przedmiotu:  Egzamin w formie testu, ok. 30 pytań w tym jedna odpowiedź prawidłowa  Egzamin pierwszy termin 13 czerwca  obecność obowiązkowa  upomnieć się w kwietniu o zagadnien...

plik pdf

Psychologia kliniczna

1. Główne modele teoretyczne w psychologii klinicznej, etiologia zaburzeń 2. Wywiad psychologiczny: metody zbierania wywiadu, funkcja, cel 3. Symptomatologia wybranych rodzajów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz metody leczenia 4. Psychologiczne aspekty pomocy w sytuacjach stresu, konfliktu, kryzysu
PSYCHOLOGICZNA KLINICZNA m.zelazkowska@wp.pl 2014 Zaliczenie przedmiotu: - kolokwium pisemne, pytania otwarte- 3 czerwca 2014 10 czerwca 2014- wpisy z kolokwium Dozwolo...

plik pdf

Edukacja Ekologiczna wykłady

Notatki z wykładów z przedmiotu edukacja ekologiczna. EKOLOGIA wywodzi się z języka greckiego oikos -> dom, domostwo, siedlisko logos -> nauka To pojęcie zostało wykreowane stosunkowo późno w II połowie XIX wieku.  1866 Ernst Haeckel, niemiecki zoolog, odniósł to pojęcie do relacji między zwierzętami a ich siedliskiem życia  1869 Myślenie i działanie w kategoriach ekologicznych występowało o wiele wcześniej już w filozofii. W procesie swojego rozwoju zaczęły kształtować się subdyscyp...

plik pdf

Funktory zdaniotwórcze

funktor zdaniotwórczy od trzech argumentów nazwowych funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu zdaniowego funktory zdaniotwórcze od dwóch argumentów zdaniowych funktor zdaniotwórczy od różnych argumentów funktory nazwotwórcze Od jednego argumentu
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W4 Przykłady: funktorów zdaniotwórczych: 1) „Jan nazwa biegnie 25.10.2013 funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu nazwowego Co to jest „Jan biegnie”? to jest zdanie, czyli funktor...

plik pdf

Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe

Wyrażenia nazwowe : NAZWY Stosunki i własności semantyczne nazw Wyrażenia nazwowe : FORMA ZDANIOWA Rodzaje zmiennych
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W3 17.10.2013 Temat: Wyrażenia nazwowe dzielimy na nazwy i formy nazwowe ► Wyrażenia nazwowe : NAZWY Nazwą jest każdy wyraz lub wyrażenie, które może być podmiotem lub orzecznikiem zdania o postaci „M jest jak N”, np.:  „Warszawa jest miastem”  „Jan Kowalski jest studentem UKSW”  „Ty jesteś dobry” WNIOSEK! Naz...

plik pdf

Kategorie (klasy) składniowe (syntaktyczne)

Co to jest ZDANIE? WYRAŻENIA ZDANIOWE Formy (funkcje / warunki) zdaniowe Prawdziwość i fałszywość wyrażeń zdaniowych : ZDANIA Prawdziwość / fałszywość wyrażeń zdaniowych : FORMY ZDANIOWE
LOGIKA dr M. Bouzyk semestr zimowy 2013/2014 LOGIKA W2 11.10.2013 Temat: Kategorie (klasy) składniowe (syntaktyczne) WYRAŻENIA ZDANIOWE, do nich należą:     ZDANIA FORMY ZDANIOWE FUNKTORY OPERATORY I.    Co to jest ZDANIE? W gramatyce odróżnia się zdania: oznajmujące, pytające, rozka...

plik docx

Problemy Psychologii

współczesne problemy psychologii

                                                                              WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PSYCHOLOGII

                                                                   „ STRES I RADZENIE SOBIE W KONCEPCJI LAZARUSA”