Notatki kejti208

plik rtf

J.J Rousseau.

Wychowanie naturalistyczne.
J.J. Rousseau - naturalizm - wychowanie naturalistyczne. / wychowanie zgodne z naturą dziecka i rozumem oraz rozwojem dziecka / konieczność wychowania fizycznego / wychowanie ma na celu kształtować człowieka poprzez rozbudzanie jego spontanicznych, indywidualnych i naturalnych sił / wychowanie ma na celu mądrość, siłę, dobroć, umiarkowanie, miłość oraz przyjażń, wszystko to osiągnięte za pomocą rozumu / odrzuca kulturę i cywilizację jako czynniki wpływające...

plik rtf

John Locke

Ideał wychowawczy (gentelman).
John Locke - poglądy pedagogiczne. Twierdził, że to wychowanie zapisuje człowieka. Uważał, że człowiek nie rodzi się ani dobry, ani zły. Człowiek rodzi się jako tzn "tabula rasa"- czysta, niezapisana karta. Dopiero doświadczenia zewnętrzne i wewnętrzne zapisują człowieka Twórca empiryzmu - poznanie świata przez różnego rodzaje doświadczenia. I sensualizmu - poznanie świata przez zmysły. Ideał wychowawczy John'a Locke'a - gentelman. Uważał, ze jest to człow...

plik rtf

Jan Amos Komeński

Zasady nauczania według Jana Amosa Komeńskiego (9).
Jan Amos Komeński - "Wielka Dydaktyka" - zasady nauczania (własnymi słowami). Zasada 1: Natura uwzględnia odpowiedni czas Jak się tą zasadę łamie w szkołach: nie obiera się odpowiedniego czasu na nauczanie Jak powinno być: - nauka powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat (ale też nie za wcześnie !) - nauka powinna odbywać się w godzinach porannych - program nauczania powien być tak opracowany, aby nauczanie bylo dostosowane do wiek...

plik rtf

Starożytność - Ateny.

Ideał wychowania, program nauczania, nauczyciele.
Ideał wychowania w starożytności: (Ateny) : KALOKAGHATIS - ideał wszechstronnego wychowania. Kalos - piękny ciałem. Agathos - mądry. Dzieliło się na: A. Wychowanie fizyczne: - dbano o piękne ciało, o proporcje ciała - uprawiano sporty: pięciobój, skoki, biegi, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy, żeglarstwo, pływanie. B. Wychowanie moralne: - szacunek dla starszych - pogarda dla niewolników -wrażliwość na sztukę ( teatr, muzy, Bo...

plik rtf

Wloskie szkoły dworskie.

Nauczanie.
Działalność włoskich szkół dworskich : -rozwój renesansowej pedagogiki i edukacji w Europie -zorganizowanie elitarnych szkół świeckich ( ped. Guarino z werony i Vittorino da Feltre pod wływem ped. antycznej) na dworach Estów w Ferrarze i Gonzagów w Mantui Cele szkół: -harmonijny: moralny, intelektualny i fizyczny rozwój uczniów, w atmosferze życzliwości i zaufania pomiędzy uczniem i nauczycielem -wykluczenie kary cielesnej -program stanowiły 7 sztuk wyzwolonych, wzbogacone...

plik rtf

Andrzej Frycz Modrzewski.

Poglądy pedagogiczne.
Andrzej Frycz Modrzewski - poglądy pedagogiczne. > szkoła jest rodzicielką praw > zawod nauczycielski jest jednym z najważniejszych w RP > nauczycielom należy się szacunek > szkoły dostępne powinny byc dla wszystkich bez względu na pochodzenie społeczne > zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do jak nejlepszego pełnienia obowiązków obywatelskich > wprowadzenie nauczania języka polskiego > nauczycielami nie powinni być księża lecz ludzie świeccy > pieniądze...

plik rtf

Jan Ludwik Vives.

Poglądy pedagogiczne.
Jan Ludwik Vives - poglądy pedagogiczne. > pedagogika powinna opierać się na etyce i psychologii > szkoła powinna znajdować się w każdym mieście > ważna jest lokalizacjaszkoly > szkoła powinna znajdować się z dala od zgielku, hałasu. Powinna nyć zlokalizowana w zaciszu > każdy nauczyciel powinien dobrze poznać swojego ucznia po przez obserwację > za wychowanie odpowiedzialny jest ojciec > w szkole musi panować odpowiednia atmosfera współpracy między nauczycielem...

plik rtf

Szkoła Rycerska.

Opis bardzo ogólny.
Szkoła Rycerska - Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów. - bardzo ogólnie. Założona 15 marca 1765 roku w Warszaiw eprzez króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego. > nauka trwała 4 lata, dawała wykształcenie ogólne > nacisk na naukę języków obcych > następne dwa lata: to przygotowanie do zawodu wojskowego ( przedmiot: inzynieria wojskowa) i do służby cywilnej (prawo) > wykstzałcenie dopełniała nauka fechtunków ( sztuka władania szablą, szpadą, jazda konna, tańce ) >...

plik rtf

Starożytność - pojęcia.

Pojęcia, terminy --> starożytność.
Historia Wychowania -- > Starożytność-- > pojęcia. Krypteje - powstania niewolnicze, organizowane nocą. Hoplita - 30letni męzczyzna, pełnoprawny obywatel starozytnej Sparty, posiadał prawa, mógł zasiadać we władzy, podejmować decyzje. Ponadto musiał się ożenić aby płodzić zdrowe dzieci najlepiej męzczyzn. Lakonia - półwysep grecki gdzie znajdowała się Sparta. Likurg - starożytny organizator wychowania w Sparcie. Efebia - czas bezpośredniego przygotowa...

plik rtf

Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne.

Opracowano na podstawie książki Stanisława Kota \" Historia wychowania\".
Erazm z Rotterdamu - poglądy pedagogiczne: > wierzył w szczególną wartość wyksztalcenia > był zwolennikiem udostępnienia szkoły i oświaty wszystkim: bogatym i biednym, M i K > czynnikiem, który może decydować o sumie wiedzy kazdego człowieka są zdolności, a nie bogactwo, pochodzenie czy płeć > przeciwny karom cielsnym > wychowanie powinno rozwijać zainteresowania i ambicje dzieci > nauka łaciny i greki powinna o...

plik rtf

Collegium Nobilium - program nauczania, wychowanie, regulamin, zasady.

Opracowano na podstawie książki Stanisława Kota \"Historia wychowania\"
Collegium Nobilium - charakterystyka ( nauczanie, przedmioty, zasady, regulamin) --> Na podstawie: St. Kot - "Historia wychowania". Założone w 1740 roku w Warszwie przy ulicy Długiej przez Stanislawa Konarskiego. > język wykładowy: łacina > zakres nauczania obejmował nauki matematyczno - przyrodnicze, ekonomię, prawo polskie, języki oraz lekturę pisarzy nowożytnych > szkoła skierowana dla wyższych warstw społecznych...