ziemarta SGGW Warszawa
Nauk Humanistycznych / Pedagogika / 2007

Notatki ziemarta

plik odt

prawa zwierząt

praca przygotowana na zajęcia etyki na temat praw zwierząt
                                          PRAWA ZWIERZĄT       Prawa zwierząt to idea, zgodnie z którą zwierzęta mają prawa, oraz że postępowanie człowieka wobec zwierząt powinno być oparte na zasadach etycznych. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi...

plik odt

Cele wychowanie religijnego

cele i podstawy wychowania religijnego

Cele i podstawy wychowania religijnego.
Aby móc omówić cele i podstawy wychowania religijnego, należy cofnąć się do jego historii. Chrześcijaństwo usiłowało od samego początku stworzyć własną kulturę i organizować własne szkoły, dostosowane całkowicie do potrzeb religii, przykładem mogą być szkoły w Etiopii i Armenii, kt&oa...