anetka24
2007

Pozytywna :P

Notatki anetka24

plik doc

Psychologia społeczna Ściaga

ściaga
PRZEDMIOT PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ       Przedmiotem jest jednostka funkcjonująca w społeczeństwie METODY STOSOWANE PRZEZ PSYCHOLOGIĘ SPOŁECZNĄ       Formułowanie hipotez i teorii       Metody obserwacyjne:       obserwacja systematyczna       obserwacja uczestnicząca       analiza archiwalna,       zgodność sędziów kompetentnych       Metoda kore...

plik doc

Pedagogika społeczna-pytania na egz.

Pytania na egzamin
      Kogo uznajemy za twórcę polskiej pedagogiki społecznej jaki sposób została określona ta dyscyplina?       Jaką strukturę nadała pedagogice społecznej Helena Radlińska?       Jakie były powody społeczno-oświatowe, kulturalne i socjalne powstania pedagogiki społecznej?       Jaką przyjmujemy za umowny punkt zaistnienia pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i w jakich to nastąpiło okoliczn...

plik doc

Procedura operacjonalizacji

Cele kształcenia
Procedura operacjonalizacji wg B. Niemierki:(źródło: red. K. Kruszewski: ?Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela? Zapisanie celu w postaci ogólnej. Intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel ? próbujemy sobie wyobrazić ucznia, który osiągnął już pożądany cel: jak się zachowuje ten uczeń, jakie posiada umiejętności, jakimi cechami się charakteryzuje. Luźne zapisy celów operacyjnych ? wypisujemy jak najwięcej określeń zachowań uczniów osiągających cel ogólny. Selek...

plik doc

Wartości i normy moralne w kulturze europejskiej

Normy moralne
Dr Ryszard Banajski Wartości i normy moralne w kulturze europejskiej Na podstawie pracy Marii Ossowskiej, Normy moralne. Próba systematyzacji ( PWN Warszawa 1970 i inne wydania). Wartości i normy wymienione są tu tak, jak je określała autorka. Pod każdą grupą norm jest przypis wykładowcy (R. B), który wskazuje na aktualne sformułowania tradycyjnych wartości i obecne dylematy moralne. Normy moralne w ob...