Notatki linda1976

plik doc

drogi podawania leków

konspekt na zajęcia praktyczne
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji. Cele szczegółowe  ...

plik doc

konspekt do zajęć praktycznych

konspekt do zajęć praktycznych w pracowni umiejętności
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji....

plik doc

drogi podawania leków, wykonanie inhalacji

Konspekt do zajęć praktycznych na pracowni umiejętności
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji....