Notatki pedagog891

plik doc

Dydaktyka

dydaktyka
POTRZEBY I TENDENCJE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO WYCHOW. Założenia konstytucyjne ustawy jako wyznaczniki potrzeby poznawania: cały naród ma obowiązek przekazywać przyszłym pokoleniom wszystko co cenne z ponad 1000letniego dorobku. A szczególnie przekazywanie miłości do kultury. Założenia ustawy sys. Oświaty: 1.wprowadzone mundurki; 2.nauczanie i wychowanie- uznając chrześcijański system wartości i za podstawe przyjmując uniwersalne zasady etyki. 3. kształc...

plik doc

Zaburzenia nerwicowe

Psychologia ZABURZENIA NERWICOWE CZYLI NERWICE 1.Wyjaśnienie terminu. 2.Klasyfikacja nerwic. 3.Przyczyny powstawania zaburzeń nerwicowych. 4. Leczenie zaburzeń nerwicowych.
ZABURZENIA NERWICOWE CZYLI NERWICE 1.Wyjaśnienie terminu. 2.Klasyfikacja nerwic. 3.Przyczyny powstawania zaburzeń nerwicowych. 4. Leczenie zaburzeń nerwicowych. Wyjaśnienie terminu Termin NERWICA został wprowadzony ponad 200 lat temu przez W. Cullena i pierwotnie obejmował wszystkie zaburze...