anulka165
Pedagogika / Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza / 1950

Notatki anulka165

plik doc

Przykład metodologia badań społęcznych

Przykład na egzamin z metodologi badań społecznych
Przykład na egzamin z metodologii: Temat (pytanie): Jakie metody pracy nauczyciela determinują umiejętność pisania i czytania? Do tego trzeba stworzyć: 1. problem główny i 4 szczegółowe, 2. zmienną niezależną, 3. zmienną zależną, 4. dwie zmienne uboczne, 5. dwie zmienne pośredniczące, 6. wskaźniki do zmiennej zależnej i niezależnej, Problem główny: Czy i (w jaki sposób) metody pracy nauczyciela determinują umiejętność czytania...