arsvita WSInf w Łodzi
pedagogika / opiekunczo-wychowawcza z promocją zdrowia / 2007

Notatki arsvita

plik doc

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu
Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu „Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, uczenie się społecznych zachowań następuje głównie w wyniku współuczestnictwa jednostki w interpersonalnych sytuacjach społecznych. Teoria ta dotyczy podstawowych mechanizmów, za pośrednictwem, których dochodzi do konstruowania się nowych sposobów zachowania, do ich podtrzymywania, ich zmiany, a także ich zaniku” Grochocimska R. „Przemoc wobec dziecka w wie...