Notatki dydaktyk

plik odt

koedukacja, problemy, szkoły żeńskie, męskie


Koedukacja – termin ten oznacza wspólne nauczanie i wychowanie dzieci oraz młodzieży obojga płci. Pomysł koedukacji został zaproponowany przez J. Condorceta- francuskiego filozofa, matematyka , ekonomistę i działacza politycznego, współpracownika Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, autora znaczącego i na wskroś nowoczesnego Projektu organizacji wychowania publicznego. Koedukacja początkowo mogła odbywać się tylko w rodzinie, gdyż do połowy XIX w. dzieci jak i młodzież była naucza...

plik odt

niedostosowanie społeczne, zachowania ryzykowne praca pedagogaZadanie peagoga jest niedopuszczenie do działan ryzykownych i przejawow niedostosowania społecznego a także zjawisk patologicznych.pedagog musi wiedziec po co jest policja czemu słuzy. Placowki profilaktyki to szkoły internaty. Pedagog znajduje zatrudnienie w szkołach internatach poradniach ped. Swietlicach, placowkach wymiaru sprawiedliwosci, pogotowiu opikunczym.
Do jego zadan nalezy zapobieganie trudnosciom dydakty.
Wychow. Wyrownywanie opoznien...

Ulubieni użytkownicy