Notatki dyrcia

plik doc

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji lekcji
Załącznik Nr 8 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ BLOK: SZKOŁA: DATA: TRENER: TEMAT ZAJĘĆ: DYSPOZYCJE DO OBSERWACJI: SPOSTRZEŻENIA Czy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem? Czy zajęcia odbywają się systematycznie? Czy sala lekcyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami programu? Czy trener prowadzi...