anka18031 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych / Pedagogika / 2007

Notatki anka18031

plik doc

John Locke


Na podstawie książki Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM John Locke (1632-1704) Był lekarzem, filozofem, empirykiem, sensualistą. Problematyką pedagogiczną zajął się on w rezultacie objęcia opieki lekarskiej i wychowawczej nad synem swego przyjaciela lorda Ashley?a, późniejszego I hrabiego Schaftesbury. W 1690 roku wydał dzieło pt. O rozumie ludzkim W 1693 roku Myśli o wychowaniu , będące zbiorem rad dla wychowawców. Głosił optymistyczną tezę wychowania, że sz...

plik doc

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński
Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie...