karola_m20
pedagogika / 2007

Notatki karola_m20

plik doc

Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele

praca zaliczeniowa z antypedagogiki
Karolina Morawska Pedagogika gr.c6 Antypedagogika- istota, geneza, przedstawiciele. Antypedagogika to zniesienie wychowania, to teoria przeciwna do pedagogicznej. Nie jest negacją pedagogiki, ale systemem bazującym na innym obrazie człowieka. Przeciwstawia się wychowaniu typu manipulacyjnego, terrorowi narzucanemu dzieciom przez dorosłych, przekreśleniu ich własnego ?ja?, domagając się za razem wychowania dzieci w atmosferze życz...

plik doc

Wychowanie i kształcenie od starożytności do średniowiecza

praca zaliczeniowa z historii myśli pedagogicznej o wychowaniu i kształceniu od starożytności przez wczesne chrześcijaństwo i starożytność.
Wychowanie i kształtowanie dzieci i młodzieży od starożytności do nowożytności- analiza porównawcza. Wstęp do historii myśli pedagogicznej Wychowanie i kształcenie w starożytności Grecja Rzym Wczesne chrześcijaństwo a wychowanie i kształcenie Średniowieczny sposób wychowania i kształcenia Podsumowanie 1. Po...

plik doc

Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP)

praca zaliczeniowa z BHP. przedstawione czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne i psychofizyczne zagrażające życiu i zdrowiu.
Karolina Morawska ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA W ŚRODOWISKU PRACY I NAUKI Streszczenie Wstęp Definicje Rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Biologiczne Mechaniczne Chemiczne Związane ze stresem Tematem pracy są zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki. Przedstawię w niej podstaw...