Notatki ula

plik docx

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczen...

plik

Psychologia ogólna - koncepcje/ściąga/podstawowe pojęcia

Psychologia – nauka o zachowaniu i procesach psychicznych, zajmująca się cechami psychicznymi czło-wieka i regulacją jego stosunki z otoczeniem. Za datę przełomową przyjmuje się rok 1879 – Wundt założył pierwsze laboratorium eksperymentalne (psychologia introspekcyjna-rozkładanie świadomości na atomy)-samoobserwacje. -Świadomość-przestrzeni, ciała, myśli. -Zachowanie- to proces psychiczny (obserwowalne nieobserwowalnego). -Obserwowalne-nieobserwowalne działania, wewnątrz subiektywne doświadczen...