Fia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii / DZiP / 2007

Uczę się nocą, śpiąc co trzy dni ;P

Notatki Fia

plik doc

Socjologia - opracowanie dot. rodziny

Socjologiczne ujęcie rodziny, jej funkcje, rodzaje itp.
Opracowanie na podstawie „Rodzina jako środowisko wychowania” w „Socjologia wychowania – wybrane elementy” Funkcje rodziny wg Szczepańskiego:       stratyfikacyjna – nadaje wszystkim członkom rodziny dany status społeczny, niejako „zachęca” do kontynuacji uprawianych w obrębie rodziny zawodów (takich jak np. prawnik, lekarz, nauczyciel, rzadziej przejmowanie gospodarstw wiejskich) bądź przejmowania rodzinnych firm...

plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga)

Druga praca z zawodoznawstwa, inna.
Anna Makowska Doradztwo zawodowe i personalne Rok I Koncepcje i sposoby badania procesu pracy Analizę koncepcji i sposobów badania rynku pracy zacząć należy od sięgnięcia do dokładnego wyjaśnienia terminu praca. W ujęciu potocznym zaczerpniętym od Tadeusza Kotarbińskiego możemy stwierdzić, iż praca, to takie czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb w sposób pośredni, tzn. że nie jest pracą jedzenie czy spanie (bezpośredni s...

plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa

Praca zaliczeniowa z zawodoznawstwa - pełna (z przypisami i bibliografią).
Patrycja Wagner Pedagogika I Doradztwo zawodowe i personalne Grupa B Aby móc zrozumieć i dogłębnie zanalizować koncepcje i sposoby badania procesu pracy zapoznałam się z głównymi pojęciami pedagogiki pracy niezbędnymi do prawidłowego zrozumienia tematu. Jak podaje Stefan Kwiatkowski ?podstawowym pojęciem pedagogiki pracy jest praca rozumiana jako wartość uniwersalna ? punkt odniesienia d...

plik doc

Mapa pojęciowa Herbart

Mapa pojęciowa pedagogiki Herbarta
1. Przygotowanie materiału; 2. Podanie materiału; 3. Powiązanie nowych wiadomości ze starszymi; 4. Usystematyzowanie wiedzy; 5. Zastosowanie wiedzy. EORIA STOPNI FORMALNYCH Metoda System Kojarzenie Jasność STOPNIE NAUCZANIA (FORMALNE) 2. Zgłębianie postępujące 1. Zgłębianie spoczywające 4. Ogarnianie postępujące 3. Ogarnianie spoczywające STOPNIE PRZYSWAJANIA WIEDZY Kierowanie; Karność; Nauczanie....

plik pdf

Teoire rynku pracyu

Grażyna Maniak, Wybrane teorie rynku pracy, [w:] Red. Jan Kaja, Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Warszawa 2001
Grażyna Maniak WYBRANE TEORIE RYNKU PRACY 1. Przedmiot i zakres teorii rynku pracy Analizy rynku pracy mają w teorii ekonomii dosyć rozwinięty charakter. Pierwsze próby opisu zjawisk zachodzących w ramach rynku pracy podjęli czołowi przedstawiciele ekonomii klasycznej – Adam Smith i Dawid Ricardo, dla których zagadnienie rozpoznania prawidłowości rządzących rynkiem...

plik doc

pojęcia - wprowadzenie do pedagogiki

Pojęcia przydatne na koło/egzamin z wprowadzenia do pedagogiki.
RÓŻNE RODZJE WIEDZY O EDUKACJI. Wiedza potoczna ? zbiór osobistych i przypadkowych danych, informacji i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność, pochopność, apodyktyczność, a jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce poczucie rozumienia siebie i świata. Wiedza naukowa ? przekonania i poglądy, które oceniamy w kategoriach ?prawdziwe ? fałszywe?, żądając ich legitymizacji zgodnie z procedurami wytw...