plik docx

Psychologia społeczna

psychologia społeczna

1. Poznanie społeczne- proces myślenia o sobie i o innych,a dokładnie, jak selekcjonują, interpretują, zapamiętują i wykorzystują informację społeczną w wydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji  Spostrzeganie społ- sposób w jaki tworzymy sobie obraz o innych ludziach, oraz wyciągamy wnioski n...

plik doc

Aronson

psychologia
UPRZEDZENIA I STEREOTYPY W POLITYCE (Aronson) Ofiarą uprzedzeń bywa właściwie każdy. Często ich ofiarą są narody, jako najobszerniejsza grup. Często są nią Amerykanie (natrętni, bezczelni, karierowicze, postrzegani jako „wielki szatan” przez świat islamu. Podstawą uprzedzeń jest może być także przynależność rasowa i etniczna. (w USA ofiarą uprzedzeń są Amerykanie, których korzenie sięgają Afryki, Hiszpanii, oraz rdzennymi mieszkańcami Indianami, ale także inne nacje – popul...

plik doc

Psychologia procesów poznawczych

Psychologia procesów poznawczych, prof. K. Jodzio, UG
Co 1956 Konferencja w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Cambridge Boston Noam Chomsky – krytyka behawiorystycznego (Skinnerowskiego) poglądu na język jako zbiór nawyków werbalnych nabywanych w ciągu życia na zasadzie warunkowania instrumentalnego (1957). W zamian: istnieją uniwersalne reguły gramatyczne, wspólne dla wszystkich języków UG – Uniwersalna Gramatyka - jako kompetencja językowa, obok kompetencji komunikacyjnej....

plik doc

Psychologia procesów poznawczych

Kompletne notatki z wykładów profesora Krzysztofa Jodzio, psychologia procesów poznawczych Uniwersytet Gdańsku
Co 1956 Konferencja w MIT (Massachusetts Institute of Technology) Cambridge Boston Noam Chomsky – krytyka behawiorystycznego (Skinnerowskiego) poglądu na język jako zbiór nawyków werbalnych nabywanych w ciągu życia na zasadzie warunkowania instrumentalnego (1957). W zamian: istnieją uniwersalne reguły gramatyczne, wspólne dla wszystkich języków UG – Uniwersalna Gramatyka - jako...