ikona pliku docx

problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu notatki

To jest gotowa praca tylko drukować :)


  2555 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2555
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,06 kB.


Temat: Problemy opiekuńcze pacjenta z udarem mózgu.

Opis przypadku.

     

WSTĘP

 Pielęgnacja chorych z udarem mózgu wymaga wspólnego działania pacjentów, ich rodzin oraz fachowego personelu medycznego tworzącego zespół udarowy. Jej efekty w znacznym stopniu zależą od szeroko rozumianej współpracy i ciągłej wymiany informacji między członkami zespołu leczącego. Niezwykle ważne jest także, aby zespół terapeutyczny posiadał

odpowiedni zasób wiedzy na temat choroby i prezentował wysoki poziom przygotowania praktycznego, co pozwoli prawidłowo ocenić stan chorego oraz zaplanować i realizować opiekę pielęgniarską.

OPIS PRZYPADKU

  Pacjentka Grażyna B. lat 57, została przyjęta do szpitala w trybie nagłym z rozpoznaniem rozległego udaru mózgu. Przebywa drugą dobę na oddziale neurologiczny i jest w bardzo złym stanie fizycznym.

 Pacjentka jest rencistką mieszkającą z mężem oraz córką. Z wywiadu przeprowadzonego z rodziną dowiedziałam się, że Pani Grażyna jest osobą bardzo pogodną i pełną życia lecz w ostatnich tygodniach bywała podenerwowana i nasilił się również nałóg związany z paleniem tytoniu. Rodzina starała się jej pomóc, lecz jest bezsilna wobec jej nałogu.

ROZPOZNANIE

  Pacjentka po przebytym udarze jest porażona połowicznie w stopniu ciężkim z zauważalnymi przykurczami górnych kończyn. Stan pacjentki jest na tyle poważny, że uniemożliwia samodzielne spożywanie posiłków przez co pacjentka musi być karmiona przez sondę .

Ciągłe przebywanie w pozycji leżącej grozi zaleganiu wydzieliny w drzewie oskrzelowym, co może doprowadzić także do powstania opadowego zapalenia płuc.

Dużym zagrożeniem jest także powstawanie odleżyn spowodowane ciągłym bezruchem.

Stan pacjentki jest na tyle poważny, że brak z nią kontaktu jakiegokolwiek.

Zdarzyło się zanotowanie wysokiej temperatury a także podwyższone ciśnienie tętnicze.

Pacjentka nie kontroluje zwieraczy i dlatego jest konieczne zastosowanie cewnikowania oraz pampersa.

PLAN DZIAŁANIA PIELĘGNACYJNEGO

  Trzeba dostosować do stanu klinicznego pacjenta. Najważniejszymi kryteriami oceny ciężkości stanu chorych z punktu widzenia opiekuńczego są:

stan przytomności;

kontakt werbalny;

aktywność motoryczna;

stopień niezależności w zakresie codziennych czynności;

funkcje zwieraczy;

zdolność połykania;

skłonność do powstawania odleżyn.

OCENA STOPNIA TRUDNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH

U CHOREGO Z UDAREM MÓZGU

Pani Grażyna wykazuje trzeci stopień trudności pielęgnacyjnych, czyli:.

III° (duże trudności pielęgnacyjne) zaburzenia przytomności, brak aktywności ruchowej, brak możliwości połykania, zaburzenia funkcjonowania zwieraczy.

Chorzy są całkowicie zależni od otoczenia. Wymagają intensywnej opieki i pielęgnacji, karmienia przez sondę, utrzymania drożności dróg oddechowych, założenia cewnika do pęcherza oraz intensywnego nadzoru podstawowych funkcji życiowych. W tej grupie

istnieje wysokie ryzyko odleżyn, infekcji i zakrzepicy żylnej kończyn dolnych.

PIELĘGNOWANIE CHORYCH Z UDAREM MÓZGU

  Biorąc pod uwagę znaczącą rolę i szeroki zakres obowiązków opiekunów medycznych, powinno się zwiększyć ich liczbę na oddziałach udarowych. Większość chorych w niestabilnym okresie udaru pozostaje pod ciągłą opieką pielęgniarską w salach intensywnego nadzoru, wyposażonych w aparaturę monitorującą podstawowe funkcje życiowe. Brak takich sal lub miejsc na nich nie wyklucza możliwości intensywnego nadzoru i opieki. Ciągłość

opieki można zastąpić częstością obserwacji i badań. Bardzo ważne jest, aby wszystkie obserwacje i działania pielęgniarskie były dokumentowane w indywidualnych kartach obserwacji, dostępnych całemu zespołowi udarowemu. Pielęgniarki należące do zespołu udarowego powinny mieć wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dobre przygotowanie w zakresie opieki nad chorymi z udarem mózgu, co umożliwia szeroką płaszczyznę porozumienia z pozostałymi członkami zespołu. Bardzo istotna jest umiejętność pozawerbalnej komunikacji z pacjentami, serdeczność i empatia, które ułatwiają porozumienie z chorym, poznanie jego problemów i udzielenie mu pomocy nie tylko w zakresie codziennych czynności, ale także w opanowaniu stresu spowodowanego chorobą,

niepełnosprawnością i pobytem w szpitalu.

  W przebiegu udaru mózgu mogą wystąpić powikłania, które wydłużają okres hospitalizacji, powodują wzrost kosztów leczenia, utrudniają rehabilitację i stanowią zagrożenie życia. Im cięższy jest stan kliniczny chorego, tym większe jest ryzyko powikłań. Ich profilaktykę

należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu pacjenta do szpitala.

PROFILAKTYKA POWIKŁAŃ

  Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego:

Zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych i aspiracja pokarmów to częste przyczyny infekcji układu oddechowego. Utrzymanie drożności dróg oddechowych i poprawę

wentylacji płuc uzyskuje się przez:

ułożenie chorego w pozycji zapobiegającej zapadaniu się języka i umożliwiającej drenaż dróg oddechowych;

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,06 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2011-10-28 21:39:24 mamba0802

    materiał nie czytelny

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!