ikona pliku rtf

PRAWO PRACY-DEFINICJE notatki

PRAWO PRACY-DEFINICJE


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 94,90 kB.


      Prawo pracy definicja
Prawo pracy‭ ‬-‭ ‬gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego‭ ‬pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji‭ ‬pracodawców i pracowników,‭ ‬układów i sporów zbiorowych,‭ ‬a także partycypacji‭ ‬pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego‭ ‬powołane sądy pracy.
      Źródła prawa pracy
W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i
obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy.‭ ‬Jednakże regulacje dotyczące praw i
obowiązków podmiotów stosunku pracy występują nie tylko w kodeksie,‭ ‬ale także w innych
aktach prawnych,‭ ‬które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów
kodeksu pracy lub stanowią,‭ ‬że przepisy kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie
uregulowanych.
Źródła prawa pracy reguluje art.‭ ‬9‭ ‬kodeksu pracy.‭ ‬Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich
układ:
      kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie
      inne‭ ‬ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki
pracowników i pracodawców
      postanowienia układów zbiorowych pracy
      inne porozumienia zbiorowe.
      regulaminy,‭ ‬statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.
      ‎ ‏Zasady prawa pracy
Główne zasady wynikające z k.p.
Polski kodeks pracy w art.‭ ‬10‭ ‬-‭ ‬183‭ ‬definiuje podstawowe zasady prawa pracy w następujący
sposób:
      każdy ma prawo do podjęcia pracy‭;
      każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy‭;
      każdy ma prawo do wolności pracy,‭ ‬tzn na prawo do zerwania stosunku pracy‭;
      pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika‭;
      pracownicy powinni być traktowani równo‭;
      nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę,‭ ‬p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 94,90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!